STRONA GŁÓWNA

KOMITET ORGANIZACYJNY

KOMITET HONOROWY

SPONSORZY

TERMINY i PLAKAT

ZGŁOSZENIE i OPŁATA

ABSTRAKT i REFERAT

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

LECTURES

PROGRAM

PROCEEDINGS

ADDITIONAL CONTRIBUTION

ABOUT US

PHOTO-GALLERY

DOJAZD

ROMAN KMIEĆ (1947-2008)